fundacja tvn joomla-cms.com.pl
A+ A A-

Class ResponsiveCss

 • Kategoria: Class
 • Opublikowano: wtorek, 27, sierpień 2013 20:50
 • Super User
 • Odsłony: 57985

CssResponsive & CssBrowser & CssVersion & Open Graph Facebook & framework Bootstrap

 

Css Responsive jest to Klasa do obsługi stron html5, jQuery, CssResponsive, CssBrowser, CssVersion, Open Graph Facebook. Klasa ma za zadanie wczytywania odpowiednich styli css w zależności od przeglądarki np. Mozilla , IE itd. Klasa ponadto rozpoznaje rozdzielczość ekranu, co za tym idzie dostosowuje się do danego urządzenia np. tabletu, telefonu itp. Wczytując odpowiedni styl dla tego urządzenia. Rozpoznaje także wersję obsługiwanego stylu przez przeglądarkę. Wszystko to powoduje znaczne przyśpieszenie wczytywania strony, dlatego że są pobierane tylko te style, które są akurat w danym momencie potrzebne. W klasie znajdziemy jeszcze parę innych potrzebnych rzeczy do obsługi strony WWW,
które mogą nam ułatwić pracę. Sprawdzenie obsługi javascript, cookiesmedia itp.
Klasa pozwoli bardziej wydajniej przygotowywać css responsieive dla urządzeń a także dla naszych aplikacji.

Dodano obsługę Protokółu Open Graph Facebook Dodano obsługę framework Bootstrap

 

################################### ClassCssResponsive.php ##################################


* @Site www.joomla-cms.com.pl
*/
 
class CssResponsive
{
  ######################################### Browser ##############################################################################
  const CSS_IE = '';/* IE, Msie*/
  const CSS_OPERA = '';/* OPERA*/
  const CSS_FIREFOX = '';/* FIREFOX , MOZILLA*/
  const CSS_SAFARI = '';/* Chrome , Safari */
  const CSS_CHROME = '';/* Chrome , Safari */
  const CSS_MOZILLA = '';/* FIREFOX , MOZILLA*/
  const CSS_NETSCAPE = ''; /* Chrome , Safari */
  const CSS_GECKO = ''; /* Chrome , Safari */
  const CSS_W3C = '';/* W3C, Gecko, Netscape */
  ######################################### RESPONSIVE #########################################################################
  const CSS_1440 = ''; /*1440*/
  const CSS_1360 = '';/* 1360*/
  const CSS_1280 = ''; /*1280*/
  const CSS_1280x1024 = ''; /* 1280 x800*/
const CSS_1280x800 = ''; /* 1280 x800*/
const CSS_1280x600 = ''; /* 1280 x800*/
  const CSS_1152 = ''; /*1152*/
  const CSS_1024 = '';/* 1024x768*/
  const CSS_800 = ''; /*800*/
  const CSS_768 = '';/*768*/
  const CSS_685 = '';/*685*/
  const CSS_600 = '';/*600*/
  const CSS_568 = '';/*568*/
  const CSS_480 = '';/*480*/
  const CSS_380 = '';/*380*/
  const CSS_320 = '';/* 320*/
  const CSS_240 = '';/*240*/
  const CSS_W3C_RE = ''; /* W3C */
  ######################################### Css version ###################################################
  const CSS_1 = ''; /* Css 1 */
  const CSS_2 = '';/* Css 2 */
  const CSS_3 = '';/* Css 3 */
  const CSS_4 = ''; /* Css 4 */
  const CSS_5 = ''; /* Css 5 */
  const CSS_W3C_VER = ''; /* W3C */
  ########################################## jQuery & HTML5 IE 9 ##########################################
  const JQuery = '';/* jQuery 1.9*/
  const JQuery_UI = '';
  const JQueryCss = '';/* jQuery*/
  const BootstrapCss = '';/* Bootstrap */
  const BootstrapCssResponsive = '';/* Bootstrap css responsive*/
  const BootstrapJavascript = '';/*Bootstrap javascript*/
  const HTML_IE = '';
   ####################################### Font Google ###########################################
    /*
* http://www.google.com/fonts
* Font Kavoon
* time 0.17
* css font-family: 'Kavoon', cursive;
*/
  const Font_Kavoon = "";
     /*
* http://www.google.com/fonts
* Font Hanalei
* time 0.18
* css font-family: 'Hanalei Fill', cursive;
*/
 const Font_Hanalei ="";
    /*
* http://www.google.com/fonts
* Font Mouse
* time 0.15
* css font-family: 'Mouse Memoirs', sans-serif;
*/
 const Font_Mouse ="";
    /*
* http://www.google.com/fonts
* Font Roboto
* time 0.10
* css font-family: 'Roboto', sans-serif;
*/
 const Font_Roboto ="";
    /*
* http://www.google.com/fonts
* Font Flavors
* time 0.97
* css font-family: 'Flavors', cursive;
*/
 const Font_Flavors ="";
    /*
* http://www.google.com/fonts
* Font Glass
* time 0.13
* css font-family: 'Glass Antiqua', cursive;
*/
 const Font_Glass ="";
    /*
* http://www.google.com/fonts
* Font Maiden
* time 0.32
* css font-family: 'Maiden Orange', cursive;
*/
 const Font_Maiden ="";
    /*
* http://www.google.com/fonts
* Font Rosario
* time 0.18
* css font-family: 'Rosario', sans-serif;
*/
 const Font_Rosario="";
    /*
* http://www.google.com/fonts
* Font UnifrakturMaguntia
* time 0.44
* css font-family: 'UnifrakturMaguntia', cursive;
*/
 const Font_UnifrakturMaguntia ="";
    /*
* http://www.google.com/fonts
* Font Rancho
* time 0.26
* css font-family: 'Rancho', cursive;
*/
 const Font_Rancho ="";
 
 ###########################################################################################
   private $css_ie;
  private $css_opera;
  private $css_firefox;
  private $css_safari;
  private $css_chrome;
  private $css_mozilla;
  private $css_netscape;
  private $css_gecko;
  public $w3c;
  public $jquery;
  public $jquerycss;
  public $jqueryui;
  public $htmlie;
  public $htmlie_7;
  public $css_1440;
  public $css_1360;
  public $css_1280;
  public $css_1280x1024;
public $css_1280x800;
public $css_1280x600;
  public $css_1152;
  public $css_1024;
  public $css_800;
  public $css_768;
  public $css_685;
  public $css_600;
  public $css_568;
  public $css_480;
  public $css_380;
  public $css_320;
  public $css_240;
  public $css_w3c_re;
  public $css_w3c_ver;
  public $css_1;
  public $css_2;
  public $css_3;
  public $css_4;
  public $css_5;
  public $css;
  public $html;
  public $html_s;
  public $meta;
  public $first_name;
  public $last_name;
  public $typebrowser;
  public $responsive= [ ]; //tablica;
  private $browser = [ ]; //tablica
  private $key = [ ]; //tablica
  private $Rancho;
  private $UnifrakturMaguntia;
  private $Rosario;
  private $Maiden;
  private $Glass;
  private $Flavors;
  private $Roboto;
  private $Mouse;
  private $Hanalei;
  private $Kavoon;
  
  public function __construct(){
   
    $this->css_ie = self::CSS_IE;
    $this->css_opera = self::CSS_OPERA;
    $this->css_firefox = self::CSS_FIREFOX;
    $this->css_safari = self::CSS_SAFARI;
    $this->css_chrome = self::CSS_CHROME;
    $this->css_mozilla = self::CSS_MOZILLA;
    $this->css_netscape = self::CSS_NETSCAPE;
    $this->css_gecko = self::CSS_GECKO;
    $this->w3c = self::CSS_W3C; /* W3C */
    #######################################
    $this->css_1440 = self::CSS_1440;
    $this->css_1360 = self::CSS_1360;
    $this->css_1280 = self::CSS_1280;
    $this->css_1280x1024 = self::CSS_1280x1024;
$this->css_1280x800 = self::CSS_1280x800;
    $this->css_1280x600 = self::CSS_1280x600;
    $this->css_1152 = self::CSS_1152;
    $this->css_1024 = self::CSS_1024;
    $this->css_800 = self::CSS_800;
    $this->css_768 = self::CSS_768;
    $this->css_685 = self::CSS_685;
    $this->css_600 = self::CSS_600;
    $this->css_568 = self::CSS_568;
    $this->css_480 = self::CSS_480;
    $this->css_380 = self::CSS_380;
    $this->css_320 = self::CSS_320;
    $this->css_240 = self::CSS_240;
    $this->css_w3c_re = self::CSS_W3C_RE; /* W3C */
    #######################################
    $this->css_1 = self::CSS_1; /* Css 1 */
    $this->css_2 = self::CSS_2; /* Css 2 */
    $this->css_3 = self::CSS_3; /* Css 3 */
    $this->css_4 = self::CSS_4; /* Css 4 */
    $this->css_5 = self::CSS_5; /* Css 5 */
    $this->css_w3c_ver = self::CSS_W3C_VER; /* W3C */
    #######################################
    $this->jquery = self::JQuery;
    $this->jqueryui = self::JQuery_UI;
    $this->jquerycss = self::JQueryCss;
    $this->bootstrap_css = self::BootstrapCss;
    $this->BootstrapCssResponsive = self::BootstrapCss;
    $this->bootstrapjavascript = self::BootstrapJavascript;
    $this->htmlie = self::HTML_IE;
    ################# Font ######################
    $this->Rancho = self::Font_Rancho;
    $this->UnifrakturMaguntia = self::Font_UnifrakturMaguntia;
    $this->Rosario = self::Font_Rosario;
    $this->Maiden = self::Font_Maiden;
    $this->Glass = self::Font_Glass;
    $this->Flavors = self::Font_Flavors;
    $this->Roboto = self::Font_Roboto;
    $this->Mouse = self::Font_Mouse;
    $this->Hanalei = self::Font_Hanalei;
    $this->Kavoon = self::Font_Kavoon;
   }
  public function browser_all(){
   
      $this->browser[] = get_browser($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
      foreach ($this->browser as $this->key) {
        return $this->key;
      }
   }
public function fb_meta_site($site_name, $title, $description=null, $content_type, $url=null, $image=null){
 
     /*
* documentation https://developers.facebook.com/docs/opengraph/
* http://ogp.me/#types
* FACEBOKE
*/
     $this->html ="";
     if(!empty($site_name)){
     $this->html .=''; /* Nazwa strony*/
     }
     if(!empty($title)){
     $this->html .=''; /* tytuł linka*/
     }
     if(!empty($description)){
     $this->html .=' '; /* Opis treści*/
     }
     if(!empty($content_type)){
     $this->html .='';
     }
     if(!empty($url)){
     $this->html .='';/* link url*/
     }
     if(!empty($image)){
     $this->html .=''; /* link zdiecie*/
     }
    return $this->html;
   }
   public function fb_meta_profile($first_name, $last_name, $username=null, $gender=null){
     
     $this->html ="";
    if(!empty($first_name)){
     $this->first_name=$first_name;
     $this->html .=''; /* imie autora*/
     }
    if(!empty($last_name)){
     $this->last_name =$last_name;
     $this->html .=''; /* Nazwisko autora*/
     }
    if(!empty($username)){
     $this->html .=''; /* NICK autora*/
     }
    if(!empty($gender)){
     $this->html .=''; /* płeć autora male "mężczyzna" female "kobieta"*/
     }
     return $this->html;
   }
   public function set_fb_meta_profile($domain_name){
   /*set_fb_meta_profile Is associated with fb_meta_profile*/
     /*set_fb_meta_profile Jest powiązany z fb_meta_profile*/
   return $this->html ='';
   }
   public function fb_meta_audio($audio_url, $audio_title, $audio_artist, $audio_album, $audio_type) {
    $this->html ="";
    if(!empty($audio_title)){
     $this->html .=''; /* Tytuł piosenki*/
     }
    if(!empty($audio_artist)){
     $this->html .=''; /* Nazwa wykonawcy lub zespołu*/
     }
    if(!empty($audio_album)){
     $this->html .=''; /* Tytuł płyty*/
     }
    if(!empty($audio_type)){
     $this->html .=''; /* application type np. mp3*/
     }
    if(!empty($audio_url)){
     $this->html .=''; /* adres utworu track address*/
     }
     return $this->html;
   }
  public function fb_meta_video($video_url, $video_type, $video_height=null, $video_width=null){
   $this->html ="";
    if(!empty($video_url)){
     $this->html .=''; /* adres utworu track address*/
     }
     if(!empty($video_height)){
     $this->html .=''; /* Wymiary Dimensions height 640*/
     }
     if(!empty($video_width)){
     $this->html .=''; /* Wymiary Dimensions width 360*/
     }
    if(!empty($video_type)){
     $this->html .=''; /* application type np. mp4*/
     }
     return $this->html;
   }
   public function fb_meta_image($image_url, $image_secure_url=null, $image_type=null, $image_width=null, $image_height=null) {
     $this->html ="";
     if(!empty($image_url)){
     $this->html .=''; /* application type np. mp4*/
     }
     if(!empty($image_secure_url)){
     $this->html .=''; /* application type np. mp4*/
     }
     if(!empty($image_type)){
     $this->html .=' '; /* application type np. mp4*/
     }
     if(!empty($image_width)){
     $this->html .=' '; /* application type np. mp4*/
     }
     if(!empty($image_height)){
     $this->html .=''; /* application type np. mp4*/
     }
     return $this->html;
   }
 public function get_meta($author=null, $description=null, $keywords=null, $scale=null, $robots=null, $verification=null, $telephone=null )
  {
    $this->meta ="";
   if(!empty($author)){ /*author*/
      $this->meta .='';
    }
   if(!empty($description)){ /*description*/
      $this->meta .=''; /* opis */
    }
   if(!empty($keywords)){ /*keywords*/
     $this->meta .=''; /* slowa kluczowe */
    }
   if(!empty($robots)){ /* robots */
    $this->meta .=''; /* noindex,nofollow */
    }
   if(!empty($verification)){ /* verification */
    $this->meta .=''; /* google site verification key */
    }
   if(!empty($telephone)){ /* telephone */
    /* Po uruchomieniu w przeglądarce na telefonie komórkowym określa, czy numery telefonów w treści HTML będzie wyświetlan */
    /*When running in a browser on a mobile phone, determines whether or not telephone numbers in the HTML content will appear*/
    $this->meta .=''; /* yes or no*/
    }
    $this->meta .='';/* copyright rok */
   if(!empty($scale) && $scale == 1){ /*Scala responsive*/
    $this->meta .='';
    $this->meta .=''; /* uzywamy z responsywnym css3 */
    }
    $this->meta;
  }
 public function set_meta(){
     return $this->meta;
   }
  public function javascript(){
    if($this->browser_all()->{'javascript'} == 1){ /* This browser supports javascript*/
     return true; /* ta przeglądarka obsługuje javascript*/
    }else{
     return false;/* nie obsługuje*/
    }
   }
   public function cookies(){
    if($this->browser_all()->{'cookies'} == 1){ /* This browser supports cookies*/
     return true; /* ta przeglądarka obsługuje cookies*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
   public function backgroundsounds(){
    if($this->browser_all()->{'backgroundsounds'} == 1){ /* This browser supports backgroundsounds*/
     return true; /* ta przeglądarka obsługuje backgroundsounds*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
   public function iframes(){
    if($this->browser_all()->{'iframes'} == 1){ /* This browser supports iframes*/
     return true; /* ta przeglądarka obsługuje iframes*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
   public function Bootstrap_css(){
    if(!empty($this->bootstrap_css)){
     return $this->bootstrap_css; /* bootstrap css*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
  public function Bootstrap_css_responsive(){
    if(!empty($this->BootstrapCssResponsive)){
     return $this->BootstrapCssResponsive; /* bootstrap css*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
  public function Bootstrap_javascript(){
    if(!empty($this->bootstrapjavascript)){
     return $this->bootstrapjavascript; /* bootstrap javascript*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
   public function HtmlIE(){
    if(!empty($this->htmlie)){ /* This browser supports html5-IE 9*/
     return $this->htmlie; /* ta przeglądarka obsługuje html5-IE9*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
   public function platform(){
    if(!empty($this->browser_all()->{'platform'})){ /* This browser supports javascript*/
     return $this->browser_all()->{'platform'}; /* ta przeglądarka obsługuje javascript*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
   public function browser(){
    if(!empty($this->browser_all()->{'browser'})){
      
      $browsers = array("Firefox", "Msie", "Opera", "Chrome", "Safari",
              "Mozilla", "Netscape",
              "Gecko", "IE");
       if(in_array($this->browser_all()->{'browser'}, $browsers)){
          return $this->typebrowser = $this->browser_all()->{'browser'}; /*type of browser rodzaj przeglądarki*/
       }else{
          return $this->typebrowser= "Firefox"; /* type of browser rodzaj przeglądarki*/
       }
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
  
  public function cssversionbrowser(){
   switch ($this->browser()){
    
    case "Firefox":
     return $this->css_firefox;
     break;
    case "Msie":
     return $this->css_ie;
      break;
     case "Opera":
     return $this->css_opera;
      break;
     case "Chrome":
     return $this->css_chrome;
     break;
    case "Safari":
      return $this->css_safari;
      break;
     case "Mozilla":
     return $this->css_mozilla;
      break;
    case "Netscape":
     return $this->css_netscape;
     break;
    case "Gecko":
     return $this->css_gecko;
      break;
     case "IE":
      return $this->css_ie;
      break;
    default:
      return $this->w3c; /* nie obsługuje*/
      break;
        }
   }
  public function fontgoogle($font_info)
  {
   switch ($font_info) {
    case "Rancho":
     return $this->Rancho;
     break;
    case "UnifrakturMaguntia":
     return $this->UnifrakturMaguntia;
      break;
     case "Rosario":
     return $this->Rosario;
      break;
     case "Maiden":
     return $this->Maiden;
     break;
    case "Glass":
      return $this->Glass;
      break;
     case "Flavors":
     return $this->Flavors;
      break;
    case "Roboto":
     return $this->Roboto;
     break;
    case "Mouse":
     return $this->Mouse;
      break;
     case "Hanalei":
      return $this->Hanalei;
      break;
     case "Kavoon":
      return $this->Kavoon;
      break;
    default:
      return $this->Roboto;
      break;
        }
   }
   public function jQueryCss(){
    if(!empty($this->jquerycss)){
     return $this->jquerycss; /* jquery*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
   
  public function jQuery(){
    if(!empty($this->jquery)){
     return $this->jquery; /* jquery*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
   public function jQuery_UI(){
    if(!empty($this->jqueryui)){
     return $this->jqueryui; /* jquery*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
  public function cssversion(){
   if(!empty($this->browser_all()->{'cssversion'})){
      $this->css = $this->browser_all()->{'cssversion'};
     return $this->css; /* version css*/
    }else{
     return false; /* nie obsługuje*/
    }
   }
  public function css(){
    
   switch ($this->cssversion()) {
    case "1":
     return $this->css_1; /* Css 2 */
     break;
    case "2":
     return $this->css_2; /* Css 2 */
      break;
     case "3":
     return $this->css_3; /* Css 3 */
      break;
     case "4":
     return $this->css_4; /* Css 4 */
     break;
    case "5":
      return $this->css_5; /* Css 5 */
      break;
    default:
      return $this->css_w3c_ver;/* nie obsługuje*/
      break;
        }
   }
   /*
* assign cookies the all time
*/
 protected $cookies_width;
 protected $cookies_height;
 /*
* czas wygaśnięcia cookies i ponowne przypisanie
* cookie expiration time and re-assigning.
*/
 public $time_cookies = 15;
 
  public function save_cookies(){
     if($this->cookies()){
       if(!empty($_COOKIE['width'])){
          $this->cookies_width = strip_tags(htmlspecialchars($_COOKIE['width']));
          $this->cookies_height = strip_tags(htmlspecialchars($_COOKIE['height']));
        }else{
     ?>

cookies_width ="";
      }
   }
   
 public function get_responsive(){
     if($this->javascript() && !empty($this->cookies_width)){ /* sprawdzenie czy przeglądarka obsługuje javascript*/

       /*
rezolution width
*/
         $range_width = range(1441,1400); /* 1440*/
         $range_width1 = range(1361,1300); /* 1360*/
         $range_width2 = range(1281,1200); /* 1280*/
         $range_width3 = range(1153,1100); /* 1152*/
         $range_width4 = range(1025,1000); /* 1024*/
         $range_width5 = range(801,770); /* 800*/
         $range_width6 = range(769,750); /* 768*/
         $range_width8 = range(690,675); /* 685*/
         $range_width7 = range(601,590); /* 600*/
         $range_width9 = range(569,540); /* 568*/
         $range_width10 = range(481,460); /* 480*/
         $range_width13 = range(381,360); /* 380*/
         $range_width11 = range(321,300); /* 320*/
         $range_width12 = range(241,200); /* 240*/
       /*
rezolution height
*/
         $range_height5 = range(1025,1000); /* 1024 960 864 768*/
         $range_height4 = range(961,940); /* 960 864 768*/
         $range_height = range(901,880); /* 960*/
         $range_height1 = range(865,840); /* 864*/
         $range_height2 = range(769,750); /* 768*/
         $range_height6 = range(690,675); /* 685*/
         $range_height3 = range(601,590); /* 600*/
         $range_height7 = range(569,540); /* 568*/
         $range_height8 = range(481,560); /* 480*/
         $range_height9 = range(321,300); /* 320*/
         $range_height10 = range(241,200); /* 240*/
         
         
      if(in_array($this->cookies_width, $range_width)){
         $this->responsive=$this->css_1440; /* jest re 1440*/
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width1)) {
         $this->responsive=$this->css_1360; /* jest re 1360*/
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width2)) {
         $this->responsive=$this->css_1280;
        /* echo "jest w tabl 1200";*/
        if(in_array($this->cookies_height, $range_height5)){
          $this->responsive=$this->css_1280x1024;
          /* echo "jest w tabl height 1024"; window 1200 x 1024*/
        }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height4)){
           $this->responsive=$this->css_1280x800;
          /* echo "jest w tabl height 960"; window 1200 x 960*/
          }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height2)){
             $this->responsive=$this->css_1280x600;
            /* echo "jest w tabl heigh 600"; Kindle landscape 1200 x 768*/
            }else{
              $this->responsive=$this->css_w3c_re; /* Standart W3C*/
            }
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width3)){
         $this->responsive= $this->css_1152;
       /* echo "jest w tabl 1100"; window 1152 x 864*/
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width4)){
           $this->responsive=$this->css_1024;
        /* echo "jest w tabl 1020"; window 1024 x 768*/
        if(in_array($this->cookies_height, $range_height2)){
          $this->responsive=$this->css_768;
          /* echo "jest w tabl height 768"; iPad landscape 1024 x 768 & window 1024 x 768*/
          }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height3)){
            $this->responsive=$this->css_600;
            /* echo "jest w tabl heigh 600"; Kindle landscape 1024 x 600*/
            }else{
              $this->responsive=$this->css_w3c_re; /* Standart W3C*/
            }
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width5)){
         $this->responsive=$this->css_800;
        /* echo "jest w tabl 800"; window 800 x 600*/
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width6)){
         $this->responsive=$this->css_768;
        /* echo "jest w tabl 768"; iPad portrait 768 x 1024*/
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width8)){
         $this->responsive=$this->css_685;
        /* echo "jest w tabl 685"; Android (Samsung Galaxy) landscape 685 by 380*/
        if(in_array($this->cookies_height, $range_height2)){
          $this->responsive=$this->css_380;
          /* echo "jest w tabl height 380"; Android (Samsung Galaxy) landscape 685 by 380*/
          }else{
            $this->responsive=$this->css_w3c_re; /* Standart W3C*/
          }
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width7)){
         $this->responsive=$this->css_600;
        /* echo "jest w tabl 600"; Kindle portrait 600 x 1024*/
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width9)){
         $this->responsive=$this->css_568;
        /* echo "jest w tabl 568"; iPhone 5 landscape 568 x 320*/
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width10)){
         $this->responsive=$this->css_480;
        /* echo "jest w tabl 480"; iPhone 3+4 landscape 480 x 320*/
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width13)){
         $this->responsive=$this->css_380;
        /* echo "jest w tabl 380"; Android (Samsung Galaxy) portrait 380 by 685*/
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width13)){
         $this->responsive=$this->css_320;
        /* echo "jest w tabl 320"; iPhone 5 portrait 320 x 568*/
        if(in_array($this->cookies_height, $range_height7)){
          $this->responsive=$this->css_568;
          /* echo "jest w tabl height 568"; iPhone 5 portrait 320 x 568*/
          }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height8)){
            $this->responsive=$this->css_480;
            /* echo "jest w tabl heigh 480"; iPhone 3+4 portrait 320 x 480*/
            }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height10)){
              $this->responsive=$this->css_240;
            /* echo "jest w tabl heigh 240"; Crappy Android landscape 320 x 240*/
            }else{
               $this->responsive=$this->css_w3c_re; /* Standart W3C*/
            }
       }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width12)){
         $this->responsive=$this->css_240;
        /* echo "jest w tabl 240"; Crappy Android portrait 240 x 320*/
       }else{
         $this->responsive=$this->css_w3c_re; /* Standart W3C*/
       }
      return $this->responsive;
       }else{
         /* W3C Zrobić css do obsługi bez javascript standardowy dla wszystkich*/
      return $this->responsive=$this->css_w3c_re;
     }
   }
}

#########################################################################################

#            ################################## index.php ##################################

save_cookies();
/*
* FACEBOKE site
*/
$site_name = "Sterownia"; // nazwa strony www
$title = "Responsive"; // tytul artykulu
$description = "Modul‚ do wyswietlania naszych aukcji allegro"; // Opis artykulu
$content_type ="article"; // Typ Dokumentu artikle
$url ="http://www.joomla-cms.com.pl/pl/komponenty/slider-aukcji-allegro.html"; // adres do artykułu
$image="http://www.joomla-cms.com.pl/images_ber34/slider aukcji_front_2.jpg"; // fotka odnoszaca sie do artykulu
/*
* FACEBOKE profile
* male "mężczyzna" female "kobieta"
*/
$domain_name="http://www.joomla-cms.com.pl"; // Is associated with adres strony autora:
$first_name="Adam";
$last_name="Berger";
$username="Ber";
$gender="male";
/*
* FACEBOKE audio
*/
$audio_url ="http://domena.pl/nazwa.mp3";
$audio_title="Tytuł piosenki";
$audio_artist="Nazwa wykonawcy";
$audio_album="Tytuł płyty";
$audio_type ="application/mp3";
/*
* FACEBOKE video swf
*/
//$video_url = "http://domena.pl/film.swf";
//$video_type = "application/x-shockwave-flash";

 // or

/*
* FACEBOKE video mp4
*/
$video_url ="http://domena.pl/film.mp4";
$video_type ="video/mp4"; // type
$video_height="320"; // width
$video_width="240"; // height
/*
* FACEBOKE image
*/
$image_url = "http://domena.com/obraz.jpg";
$image_secure_url = "https://secure.domena.com/obraz.jpg"; // secure url
$image_type = "image/jpeg"; // type
$image_width = "320"; // width
$image_height = "240"; // height

 $browser->fb_meta_site($site_name, $title, $description, $content_type, $url, $image);
 
 /*
* meta author & description & keywords & scale responsive & robots & telephone
* przypisanie meta tag
*/
 $author="Adam Berger";
 $description="Opisz stronę ";
 $keywords="responsive, css, tag, html, link";
  /* Jeżeli chcemy użyć scale przypisujemy 1 */
  /* If you wish to use the scale attribute 1 */
 $scale=1;
 $robots ="noindex"; /* noindex or nofollow */
 
/* google site verification key */
 $verification = "+xGUDJ4Bsjdi102tLVC3908vVuFHs=";
 
/* Po uruchomieniu w przeglądarce na telefonie komórkowym określa, czy numery telefonów w treści HTML będzie wyświetlan */
/* When running in a browser on a mobile phone, determines whether or not telephone numbers in the HTML content will appear */
 $telephone="yes"; /* yes or no */
 $browser->get_meta($author, $description, $keywords, $scale, $robots, $verification, $telephone);
?>
<?php echo $title; ?>
set_meta();
/*
* FACEBOKE SITE
* Protokol Open Graph
* meta_site
* https://developers.facebook.com/docs/opengraph/
*/
 
 echo $browser->set_fb_meta_site();
  
/*
* FACEBOKE profile
* Protokol Open Graph
* meta_site
* https://developers.facebook.com/docs/opengraph/
*/
 echo $browser->fb_meta_profile($first_name, $last_name, $username, $gender);
/*
* FACEBOKE profile autor
* adres strony autora:
* Is associated with
* Protokol Open Graph
* https://developers.facebook.com/docs/opengraph/
*/
 echo $browser->fb_meta_profile_domain_name($domain_name);
/*
* FACEBOKE audio
* Protokol Open Graph
* https://developers.facebook.com/docs/opengraph/
*/
 echo $browser->fb_meta_audio($audio_url, $audio_title, $audio_artist, $audio_album, $audio_type);
/*
* FACEBOKE video swf or mp4
* Protokol Open Graph
* https://developers.facebook.com/docs/opengraph/
*/
 echo $browser->fb_meta_video($video_url, $video_type, $video_height, $video_width);
/*
* FACEBOKE image
* Protokol Open Graph
* https://developers.facebook.com/docs/opengraph/
*/
 echo $browser->fb_meta_image($image_url, $image_secure_url, $image_type, $image_width, $image_height);

echo $browser->jQuery(); // jQuery
echo $browser->jQuery_UI();// jQuery UI you must be here for the proper operation, musi tu byś do prawidłowego działania
echo $browser->jQueryCss(); // jQuery Css
/*
* Style depends on version css example, CSS1, CSS2, CSS3, etc. ..
* Styl uzależniony od versji css np. css1, css2, css3 itd....
*/
echo $browser->css();
/*
* you must be here for the proper operation,
* musi tu byś do prawidłowego działania
*/
echo $browser->get_responsive();
/*
* Assign a CSS style for the visitor's browser such as IE 9
* Przypisz styl css dla odwiedzającej przeglądarki np. IE 9
*/
echo $browser->cssversionbrowser();

    /*
* http://www.google.com/fonts
* select a font
* Font - Maiden, Rancho, UnifrakturMaguntia, Rosario, Maiden, Glass, Flavors
* , Roboto, Mouse, Hanalei, Kavoon.
*/
  $font_info = "Roboto";
  $font_info1 = "Maiden";
  
 echo $browser->fontgoogle($font_info);
 echo $browser->fontgoogle($font_info1);

/*
* HTML5 IE 9
*/
echo $browser->HtmlIE();
 /*
* HTML IE 7
*/
echo $browser->HtmlIE_7();
?>
javascript()." "; /* * If the browser supports cookies * czy przeglądarka obsługuje cookies */ echo "Cookies ".$browser->cookies()." "; /* * nazwa przeglądarki * Name of the browser */ echo "Browser ".$browser->browser()." "; /* * css wersja * Css version */ echo "Version Css".$browser->cssversion()." "; /* * czy przeglądarka obsługuje backgroundsounds IE * if the browser supports backgroundsounds IE */ echo "Backgroundsounds IE".$browser->backgroundsounds()." "; /* * //czy przeglądarka obsługuje iframes * if the browser supports iframes */ echo "Iframes ".$browser->iframes()." "; /* * Jaki System obsługuje użytkownik * What system supports the use */ echo "Platform ".$browser->platform()." "; // Jaki System obsługuje użytkownik ?>

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information

 

 

 

 

   link github - CssResponsive

  phpclasses -   Class CssResponsive

 

 

 

Komentarze  

 
0 #3 madison gardening 2014-09-17 12:01
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow
you if that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look
forward to new updates.
Cytować
 
 
0 #2 Audrea 2014-06-26 22:50
If you are going for best contents like me, only pay a quick visit this website everyday
because it provides feature contents, thanks
Cytować
 
 
0 #1 Jasa SEO Murah 2014-04-16 15:12
It's hard to come by educated people in this particular topic, however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 Pozycjonowanie-Joomla, seo-joomla Tworzenie-Sitemap-joomla, TG-Chmura-Tagów, rs-rules-security Admin-Login-Security, joomla Licencja-Drupal, Licencja-ZenCart, Licencja-GPL2, Licencja-GPL3 Creative-Commons-License, joomla-2.5.x Kalendarz-Celtycki data-zodiak-data-majowie, moduł-GA-Gadu-gg, Moduł-Lotto-joomla K2-joomla Moduł-Kodownik-joomla kontakt-admin-3-pl Moduł-miłość-joomla Moduł-minutnik-joomla Google-Gadżet-strona-www Moduł-Multi-AnalogClock-joomla Grafika-Wektorowa-joomla Pascal-podstawy Pascal-instrukcja-if Pascal-pętla-for Pascal-Pętla-white-Repet Pascal-Instrukcja-Case Pascal Pascal-record Pascal-Tablice-(Macierze) Kolory-w-Pascalu Systemy-Liczbowe-10-16-8 Pak-top10-głosowanych-jQuery Waga-Bmi BF-Bear-Form Joomla+2.5+captcha+google BSD joomla, MP3 Creating, SEO, Admin tg RS BF The Celtic Forever Création Erstellen Toujours Immer Multi Contact-Admin-3-EN Contact-Admin-3-fr Contact-Admin-3-DE Open-Software-License-v.3.0-(OSL-3.0) System Interfejsy Mozilla joomla-metadane, seo-katalogi, wymiana Slider aukcjoner, Informator Osiemnaście CiastkoPl sem, Class Class-PDO-session login, registerUserClass, index PHP PDO, Class-ResponsiveCss zarabiarka-allegro Pogodynka Pogodynka Praca-Programisty Praca Funkcja-if Special+Arguments Simple-Captchta Jquery, Od 2 Konfiguracja 4.Instalacja 5.Konfiguracja 6.Instalacja 7.Konfiguracja 8.Metadane 9.Optymalizacja 10.Ciasteczka 11.System 12.Diagnostyka 13.Sesja Klasa Książka responsive Uniwersal Dodatek GoogAd.v1.4-polish-utf-8 Error Cooki Funkcje Linki Google Kompresja pdf, Dynamiczne template wycena Twoja Separation reklama ssd, bezpieczeństwo wzorce rekrutacja Zastosowanie Urządzenia Portale chat, dyski Platformy QUIZ 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information