fundacja tvn joomla-cms.com.pl
A+ A A-

Error log

 • Kategoria: Class
 • Opublikowano: wtorek, 19, sierpień 2014 17:37
 • Super User
 • Odsłony: 41599

Error Log

 

Od pewnego czasu potrzebowałem klasy do zapisywania błędów do pilków a także żeby ważniejsze informacje były wysyłane na e-mail. Więc wykonałę taką klasę oparłę ją o gotową funkcję php w celu ułatwienia sobie pracy. Efekt można zobaczyć poniżej.

 

 

Klasa pozwala na zapisywanie błądów do plików .log i wysłaniu ich na wskazany e-mail,

Wybór zależy tylko od nas, można użyć obu na raz i zapis do pliku i wysłać e-mail.

W klasie należy podać ścieżkę do plików i przypisać e-mail gdzie nastąpi wysłanie nszych logów z błędami.

 

 

Sami ustalamy co chcemy tam umieścić, a klasa dopisuje dane

takie jak ip, host, serwer i jeszcze parę innych sami zobaczcie .

 

error-logi.class.php

 

#The MIT License
###############################
#Copyright (c) 2014 Adam Berger
###############################
#Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
#of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
#in the Software without restriction, including without limitation the rights
#to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
#copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
#furnished to do so, subject to the following conditions:
###############################
#The above copyright notice and this permission notice shall be included in
#all copies or substantial portions of the Software.
###############################
#THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
#IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
#FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
#AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
#LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
#OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
#THE SOFTWARE.
##############################
 
/**
 * PHP 5.1
 */
 
/**
 * @version 1.00
 * error_logi
 * @author Adam Berger <ber34#o2.pl---->
 * Class allows you to save the log file error and send them to the e-mail,
 * The choice depends only on us, you can use both at once and save to a file and send an e-mail.
 * The class must specify the path to the file and assign e-mail address where you will send
 * Our logs with errors
 * Themselves we determine what we want to put there, and the class appends data
 * Such as ip, host, server, and a few others see for yourself.
 *
 * Klasa pozwala na zapisywanie błądów do plików .log i wysłaniu ich na wskazany e-mail, 
 * Wybór zależy tylko od nas, można użyć obu na raz i zapis do pliku i wysłać e-mail.
 * W klasie należy podać ścieżkę do plików i przypisać e-mail gdzie nastąpi wysłanie 
 * naszych logów z błędami
 * Sami ustalamy co chcemy tam umieścić, a klasa dopisuje dane 
 * takie jak ip, host, serwer i jeszcze parę innych sami zobaczcie .
 
 */
 
class error_logi {
 
   const USER_DIR  = "user_errors.log";
   const GLOBAL_DIR = 'global_errors.log'; 
   const EMAIL   = 'ber34#o2.pl'; 
 
   private $logi;
   private $ip;
   private $serwer;
   private $data;
 
  public function __construct($SERVER) {
    if(!empty($SERVER)){
      $this->serwer[] = $SERVER;
     while(list($kkk, $jjj)=each($this->serwer[0])){
      if(array_key_exists($kkk, $this->serwer[0])){
        $this->serwer[$kkk]=$jjj;
    }else{
       $this->serwer = false;
      }
     }
    }
    $this->data = date('d-m-Y h:i:s');
  }
 
  private function global_ip(){
 if(filter_var($this->serwer['REMOTE_ADDR'], FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_NO_PRIV_RANGE ) !== false){
    return $this->ip = "Prywatny zakres ".$this->serwer['REMOTE_ADDR'];
   }else if(filter_var($this->serwer['REMOTE_ADDR'], FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV4) !== false){
    return $this->ip = "IPV4 ".$this->serwer['REMOTE_ADDR'];
    }else if(filter_var($this->serwer['REMOTE_ADDR'], FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6) !== false){
    return $this->ip = "IPV6 ".$this->serwer['REMOTE_ADDR'];
   }
 }
  private function global_host(){
   if(!empty($this->serwer['REMOTE_ADDR'])){
     return gethostbyaddr($this->serwer['REMOTE_ADDR']);
   }
  }
 
   private function global_ip_server(){
   if(!empty($this->serwer['SERVER_ADDR'])){
     return $this->serwer['SERVER_ADDR'];
   }
  }
 
   private function global_agent(){
   if(!empty($this->serwer['HTTP_USER_AGENT'])){
     return $this->serwer['HTTP_USER_AGENT'];
   }
  }
 
   private function global_port(){
   if(!empty($this->serwer['REMOTE_PORT'])){
     return $this->serwer['REMOTE_PORT'];
   }
  }
 
  private function global_server_name(){
   if(!empty($this->serwer['SERVER_NAME'])){
     return $this->serwer['SERVER_NAME'];
   }
  }
   ### zapisujemy logi na serwerze w podanej ścieżce ###
 public function user_logi_save($mesage,$user){
 
  $this->logi = "| Data: ".$this->data." | User: ".$user." | Wiadomosc: ".$mesage." | IP: ".$this->global_ip()."| Global Port: ".$this->global_port()." | Host: ".$this->global_host()."| Agent: ".$this->global_agent()."| IP Server: ".$this->global_ip_server()." \n";
  error_log($this->logi, 3, self::USER_DIR); 
 } 
  ### wysyłamy logi na e-mail z loginem usera ###
 public function user_logi_email($mesage, $user, $html=false){
 
   $this->logi = "
| Logi z: ".$this->global_server_name()."
| User: ".$user."
| Data: ".$this->data."
| Wiadomosc: ".$mesage."
| IP: ".$this->global_ip()."
| Global Port: ".$this->global_port()."
| Host: ".$this->global_host()."
| Agent: ".$this->global_agent()."
| IP Server: ".$this->global_ip_server()."";
  ### wiadomość html ###
  if($html === true){
   $html='';
   $html.='<h2>Logi z '.$this->global_server_name().'</h2>'; 
$html.='<h3>Data: '.$this->data.'</h3>;
 $html.='<h3>User: '.$user.'</h3>; 
$html.='<h3>IP: '.$this->global_ip().'</h3>';
 $html.='<h3>Global Port: '.$this->global_port().'</h3>';
 $html.='<h3>Host: '.$this->global_host().'</h3>';
 $html.='<h3>Agent: '.$this->global_agent().'</h3>';
 $html.='<h3>IP Server: '.$this->global_ip_server().'</h3>'; 
$html.='<h4>Wiadomosc: '.$mesage.'</h4>'; 
 
 ### Wysyłamy w imieniu ber34#o2.pl z adresu ber34#o2.pl 

error_log($html, 1, self::EMAIL,"subject :lunch\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8; Foo\nFrom:".self::EMAIL."\n"); }else{ error_log($this->logi, 1, self::EMAIL,"subject :lunch\nContent-Type: text/html;charset=UTF-8; Foo\nFrom:".self::EMAIL."\n"); } } 
 
### zapisujemy logi na serwerze w podanej ścieżce ### 

public function global_logi_save($mesage){ 
$this->logi = "| Data: ".$this->data." | Wiadomosc: ".$mesage." | IP: ".$this->global_ip()."| Global Port: ".$this->global_port()."
 | Host: ".$this->global_host()."|
 Agent: ".$this->global_agent()."|
 IP Server: ".$this->global_ip_server()." \n"; 
 
error_log($this->logi, 3, self::GLOBAL_DIR); }
 
 ### wysyłamy logi na e-mail ### 

public function global_logi_email($mesage, $html=false){ $this->logi = " | Logi z: ".$this->global_server_name()." |
 Data: ".$this->data." |
 Wiadomosc: ".$mesage." |
 IP: ".$this->global_ip()." |
 Global Port: ".$this->global_port()." |
 Host: ".$this->global_host()." |
 Agent: ".$this->global_agent()." |
 IP Server: ".$this->global_ip_server()." "; if($html === true){
 $html='';
 $html.='<h2>Logi z '.$this->global_server_name().'</h2>';
 $html.='<h3>Data: '.$this->data.'</h3>';
 $html.='<h3>IP: '.$this->global_ip().'</h3>';
 $html.='<h3>Global Port: '.$this->global_port().'</h3>';
 $html.='<h3>Host: '.$this->global_host().'</h3>';
 $html.='<h3>Agent: '.$this->global_agent().'</h3>';
 $html.='<h3>IP Server: '.$this->global_ip_server().'</h3>';
 $html.='<h4>Wiadomosc: '.$mesage.'</h4>';
 
 ### Wysyłamy w imieniu ber34#o2.pl z adresu ber34#o2.pl

 error_log($html, 1, self::EMAIL,"subject :lunch\nContent-Type: text/html; charset=UTF-8; Foo\nFrom: ".self::EMAIL."\n");
 }else{
 error_log($this->logi, 1, self::EMAIL,"subject :lunch\nContent-Type: text/html;charset=UTF-8; Foo\nFrom: ".self::EMAIL."\n"); } } }
 

test-logi.php

 

 
include("error-logi.class.php");
 
 $logi = new error_logi($_SERVER);
 
 $mesage='Błąd log przypisujemy np. błąd pdo lub mysql albo błąd logowania';
   $user='Adam ';
   $html=true;
 
 ## ustawiamy kiedy zapisujey logi urzytkownika ##
   $logi--->user_logi_save($mesage,$user);
   $logi->user_logi_email($mesage, $user, $html);
 
 ## ustawiamy kiedy zapisujey logi globalne ##
   $logi->global_logi_save($mesage);
   $logi->global_logi_email($mesage, $html);
 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 Pozycjonowanie-Joomla, seo-joomla Tworzenie-Sitemap-joomla, TG-Chmura-Tagów, rs-rules-security Admin-Login-Security, joomla Licencja-Drupal, Licencja-ZenCart, Licencja-GPL2, Licencja-GPL3 Creative-Commons-License, joomla-2.5.x Kalendarz-Celtycki data-zodiak-data-majowie, moduł-GA-Gadu-gg, Moduł-Lotto-joomla K2-joomla Moduł-Kodownik-joomla kontakt-admin-3-pl Moduł-miłość-joomla Moduł-minutnik-joomla Google-Gadżet-strona-www Moduł-Multi-AnalogClock-joomla Grafika-Wektorowa-joomla Pascal-podstawy Pascal-instrukcja-if Pascal-pętla-for Pascal-Pętla-white-Repet Pascal-Instrukcja-Case Pascal Pascal-record Pascal-Tablice-(Macierze) Kolory-w-Pascalu Systemy-Liczbowe-10-16-8 Pak-top10-głosowanych-jQuery Waga-Bmi BF-Bear-Form Joomla+2.5+captcha+google BSD joomla, MP3 Creating, SEO, Admin tg RS BF The Celtic Forever Création Erstellen Toujours Immer Multi Contact-Admin-3-EN Contact-Admin-3-fr Contact-Admin-3-DE Open-Software-License-v.3.0-(OSL-3.0) System Interfejsy Mozilla joomla-metadane, seo-katalogi, wymiana Slider aukcjoner, Informator Osiemnaście CiastkoPl sem, Class Class-PDO-session login, registerUserClass, index PHP PDO, Class-ResponsiveCss zarabiarka-allegro Pogodynka Pogodynka Praca-Programisty Praca Funkcja-if Special+Arguments Simple-Captchta Jquery, Od 2 Konfiguracja 4.Instalacja 5.Konfiguracja 6.Instalacja 7.Konfiguracja 8.Metadane 9.Optymalizacja 10.Ciasteczka 11.System 12.Diagnostyka 13.Sesja Klasa Książka responsive Uniwersal Dodatek GoogAd.v1.4-polish-utf-8 Error Cooki Funkcje Linki Google Kompresja pdf, Dynamiczne template wycena Twoja Separation reklama ssd, bezpieczeństwo wzorce rekrutacja Zastosowanie Urządzenia Portale chat, dyski Platformy QUIZ 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information