Class ResponsiveCss

CssResponsive & CssBrowser & CssVersion & Open Graph Facebook & framework Bootstrap

 

Css Responsive jest to Klasa do obsługi stron html5, jQuery, CssResponsive, CssBrowser, CssVersion, Open Graph Facebook. Klasa ma za zadanie wczytywania odpowiednich styli css w zależności od przeglądarki np. Mozilla , IE itd. Klasa ponadto rozpoznaje rozdzielczość ekranu, co za tym idzie dostosowuje się do danego urządzenia np. tabletu, telefonu itp. Wczytując odpowiedni styl dla tego urządzenia. Rozpoznaje także wersję obsługiwanego stylu przez przeglądarkę. Wszystko to powoduje znaczne przyśpieszenie wczytywania strony, dlatego że są pobierane tylko te style, które są akurat w danym momencie potrzebne. W klasie znajdziemy jeszcze parę innych potrzebnych rzeczy do obsługi strony WWW,
które mogą nam ułatwić pracę. Sprawdzenie obsługi javascript, cookiesmedia itp.
Klasa pozwoli bardziej wydajniej przygotowywać css responsieive dla urządzeń a także dla naszych aplikacji.

Dodano obsługę Protokółu Open Graph Facebook Dodano obsługę framework Bootstrap

 

################################### ClassCssResponsive.php ##################################

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>
 * @Site www.joomla-cms.com.pl 
 */ 
 
 /*
                                FACEBOKE  ner 2.0
        
        
         
        
        
        
  */ 
class CssResponsive
{
                                                    /* Browser */
    const CSS_IE        = '';// IE, Msie
    const CSS_OPERA     = '';// OPERA
    const CSS_FIREFOX   = '';// FIREFOX , MOZILLA
    const CSS_SAFARI    = '';// /* Chrome , Safari */
    const CSS_CHROME    = '';// /* Chrome , Safari */ 
    const CSS_MOZILLA   = '';// FIREFOX , MOZILLA
    const CSS_NETSCAPE  = '';// /* Chrome , Safari */
    const CSS_GECKO     = '';// /* Chrome , Safari */     
    const CSS_W3C       = '';// /* W3C, Gecko, Netscape */
                                                  /* RESPONSIVE */
    const CSS_1440 = '';// 1440
    const CSS_1360 = '';// 1360
    const CSS_1280 = '';// 1280
    const CSS_1152 = '';// 1152
    const CSS_1024 = '';// 1024x768
    const CSS_800 = '';// 800
    const CSS_768 = '';//  //768
    const CSS_685 = '';//  //685
    const CSS_600 = '';//  //600
    const CSS_568 = '';//   // 568
    const CSS_480 = '';//  // 480
    const CSS_380 = '';//   // 380
    const CSS_320 = '';//   // 320
    const CSS_240 = '';//   // 240          
    const CSS_W3C_RE  = '';// /* W3C */
                                         /* Css version */
    const CSS_1  = '';// /* Css 1 */
    const CSS_2  = '';// /* Css 2 */
    const CSS_3  = '';// /* Css 3 */
    const CSS_4  = '';// /* Css 4 */
    const CSS_5  = '';// /* Css 5 */
    const CSS_W3C_VER  = '';// /* W3C */
                                            /* jQuery & HTML5 IE 9 */
    const JQuery    = '';// jQuery 1.9
    const JQuery_UI = '';
    const JQueryCss = '';// jQuery 
    const HTML_IE   = '';
 
    private $css_ie;
    private $css_opera;
    private $css_firefox;
    private $css_safari;
    private $css_chrome;
    private $css_mozilla;
    private $css_netscape;
    private $css_gecko;
    public  $w3c;
    public  $jquery;
    public  $jquerycss;
    public  $jqueryui;
    public  $htmlie;
    public  $css_1440;
    public  $css_1360;
    public  $css_1280;
    public  $css_1152;
    public  $css_1024;
    public  $css_800; 
    public  $css_768; 
    public  $css_685; 
    public  $css_600;
    public  $css_568; 
    public  $css_480;
    public  $css_380; 
    public  $css_320; 
    public  $css_240;
    public  $css_w3c_re;
    public  $css_w3c_ver;
    public  $css_1;
    public  $css_2;
    public  $css_3;
    public  $css_4;
    public  $css_5;
    public  $css;
    public  $typebrowser;
    public  $responsive= [ ]; //tablica;
    private $browser   = [ ]; //tablica
    private $key       = [ ]; //tablica
   
    public function __construct() 
     {
        $this->css_ie         = self::CSS_IE;
        $this->css_opera      = self::CSS_OPERA;
        $this->css_firefox    = self::CSS_FIREFOX;
        $this->css_safari     = self::CSS_SAFARI;
        $this->css_chrome     = self::CSS_CHROME;
        $this->css_mozilla    = self::CSS_MOZILLA;
        $this->css_netscape   = self::CSS_NETSCAPE;
        $this->css_gecko      = self::CSS_GECKO;
        $this->w3c            = self::CSS_W3C; /* W3C */
        
        $this->css_1440  = self::CSS_1440;
        $this->css_1360  = self::CSS_1360;
        $this->css_1280  = self::CSS_1280;
        $this->css_1152  = self::CSS_1152;
        $this->css_1024  = self::CSS_1024;
        $this->css_800   = self::CSS_800; 
        $this->css_768   = self::CSS_768; 
        $this->css_685   = self::CSS_685; 
        $this->css_600   = self::CSS_600;
        $this->css_568   = self::CSS_568; 
        $this->css_480   = self::CSS_480;
        $this->css_380   = self::CSS_380; 
        $this->css_320   = self::CSS_320; 
        $this->css_240   = self::CSS_240;
        $this->css_w3c_re  = self::CSS_W3C_RE; /* W3C */
       
        $this->css_1  = self::CSS_1; /* Css 1 */
        $this->css_2  = self::CSS_2; /* Css 2 */
        $this->css_3  = self::CSS_3; /* Css 3 */
        $this->css_4  = self::CSS_4;/* Css 4 */
        $this->css_5  = self::CSS_5;/* Css 5 */
        $this->css_w3c_ver  = self::CSS_W3C_VER; /* W3C */
     
        $this->jquery    = self::JQuery;
        $this->jqueryui  = self::JQuery_UI;
        $this->jquerycss = self::JQueryCss;   
        $this->htmlie    = self::HTML_IE;
     }
    public function browser_all()
     {
           $this->browser[] = get_browser($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
           foreach ($this->browser as $this->key) {
               return $this->key;
           }
     }   
    public function javascript()
     {
       if($this->browser_all()->{'javascript'} == 1){ //  This browser supports  javascript  
          return true; // ta przeglądarka obsługuje javascript
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       } 
     }
     public function cookies()
     {
       if($this->browser_all()->{'cookies'} == 1){//  This browser supports  cookies 
          return true; // ta przeglądarka obsługuje cookies
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       }  
     }
      public function  backgroundsounds()
     {
       if($this->browser_all()->{'backgroundsounds'} == 1){ // This browser supports  backgroundsounds
          return true; // ta przeglądarka obsługuje  backgroundsounds
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       }  
     }
      public function  iframes()
     {
       if($this->browser_all()->{'iframes'} == 1){ // This browser supports  iframes
          return true; // ta przeglądarka obsługuje  iframes
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       }  
     }
     public function HtmlIE()
     {
       if(!empty($this->htmlie)){ // This browser supports html5-IE 9 
          return $this->htmlie; // ta przeglądarka obsługuje html5-IE9
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       } 
     }
     public function platform()
     {
       if(!empty($this->browser_all()->{'platform'})){ // This browser supports javascript   
          return $this->browser_all()->{'platform'}; //  ta przeglądarka obsługuje javascript
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       } 
     }
     public function browser()
     {
       if(!empty($this->browser_all()->{'browser'})){  
           
           $browsers = array("Firefox", "Msie", "Opera", "Chrome", "Safari",
                            "Mozilla", "Netscape",
                            "Gecko", "IE"); 
             if(in_array($this->browser_all()->{'browser'}, $browsers))
              {
                   return $this->typebrowser = $this->browser_all()->{'browser'};   //type of browser rodzaj przeglądarki            
              }else{
                   return $this->typebrowser= "Firefox";;   // type of browser rodzaj przeglądarki   
              }
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       } 
     }
   
   public function cssversionbrowser()
    {
     switch ($this->browser()) {
        
        case "Firefox":
          return $this->css_firefox;
          break;
        case "Msie":
          return $this->css_ie;
           break;
         case "Opera":
          return $this->css_opera;
           break;
         case "Chrome":
          return $this->css_chrome;
          break;
        case "Safari":
           return $this->css_safari;
           break;
         case "Mozilla":
          return $this->css_mozilla;
           break;
        case "Netscape":
          return $this->css_netscape;
          break;
        case "Gecko":
          return $this->css_gecko;
           break;
         case "IE":
            return $this->css_ie;
           break;
       default:
           return $this->w3c;// nie obsługuje
           break;
               }
     }
     public function jQueryCss()
     { 
         if(!empty($this->jquerycss)){    
          return $this->jquerycss;  // jquery
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       }
     }
     
    public function jQuery()
     { 
         if(!empty($this->jquery)){    
          return $this->jquery;  // jquery
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       }
     }
     public function jQuery_UI()
     { 
         if(!empty($this->jqueryui)){    
          return $this->jqueryui;  // jquery
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       }
     }
    public function cssversion()
     { 
      if(!empty($this->browser_all()->{'cssversion'})){ 
           $this->css  = $this->browser_all()->{'cssversion'};
          return $this->css; // version css
       }else{
         return false;// nie obsługuje
       }
     }
    public function css()
     {
       
      switch ($this->cssversion()) {
        case "1":
          return $this->css_1;// /* Css 2 */
          break;
        case "2":
          return $this->css_2;// /* Css 2 */
           break;
         case "3":
          return $this->css_3;// /* Css 3 */
           break;
         case "4":
          return $this->css_4;// /* Css 4 */
          break;
        case "5":
           return $this->css_5;// /* Css 5 */
           break;
        default:
           return $this->css_w3c_ver;// nie obsługuje
           break;
               }
     }  
     /* 
      * assign cookies the all time 
      */
  protected $cookies_width;
  protected $cookies_height;
  /*
   * czas wygaśnięcia cookies i ponowne przypisanie
   * cookie expiration time and re-assigning.
   */
  public    $time_cookies = 15; 
  
    public function save_cookies()
     {
          if($this->cookies())
           { 
             if(!empty($_COOKIE['width']))
                {
                    $this->cookies_width  = strip_tags(htmlspecialchars($_COOKIE['width']));  
                    $this->cookies_height = strip_tags(htmlspecialchars($_COOKIE['height']));
                }else{
          ?>

      cookies_width ="";
           }
     }
     public function get_responsive()
     { 
         if($this->javascript() && !empty($this->cookies_width)) /// sprawdzenie czy przeglądarka obsługuje javascript
             {      
              /*
                rezolution width
              */
                  $range_width  = range(1441,1400);// 1440
                  $range_width1 = range(1361,1300);//1360
                  $range_width2 = range(1281,1200);// 1280 
                  $range_width3 = range(1153,1100); //1152
                  $range_width4 = range(1025,1000); //1024
                  $range_width5 = range(801,770); //800
                  $range_width6 = range(769,750); //768
                  $range_width8 = range(690,675); //685
                  $range_width7 = range(601,590); //600
                  $range_width9 = range(569,540); // 568
                  $range_width10 = range(481,460); // 480
                  $range_width13 = range(381,360); // 380
                  $range_width11 = range(321,300); // 320
                  $range_width12 = range(241,200); // 240
              /*
               rezolution height
              */
                  $range_height5  = range(1025,1000); // 1024 960 864 768
                  $range_height4  = range(961,940); // 960 864 768
                  $range_height   = range(901,880); // 960  
                  $range_height1  = range(865,840); //864
                  $range_height2  = range(769,750); // 768
                  $range_height6  = range(690,675); //685
                  $range_height3  = range(601,590); // 600
                  $range_height7  = range(569,540); // 568
                  $range_height8  = range(481,560); // 480
                  $range_height9  = range(321,300); // 320
                  $range_height10 = range(241,200); // 240
                  
                  
               if(in_array($this->cookies_width, $range_width))
              {
                 $this->responsive=$this->css_1440; // jest re 1440
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width1)) {
                  $this->responsive=$this->css_1360; // jest re 1360
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width2)) {
                  $this->responsive=$this->css_1280;
                //echo "jest w tabl 1200";
                if(in_array($this->cookies_height, $range_height5)){
                    $this->responsive=$this->css_1024;
                    ///echo "jest w tabl height 1024"; //  window 1200 x 1024
                }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height4))
                    {
                     $this->responsive=$this->css_800;
                   /// echo "jest w tabl height 960"; //  window 1200 x 960
                    }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height2))
                        {
                         $this->responsive=$this->css_600;
                       // echo "jest w tabl heigh 600"; //  Kindle landscape 1200 x 768
                        }else{
                           $this->responsive=$this->css_w3c_re; // Standart W3C
                        }
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width3)) {
                 $this->responsive= $this->css_1152;
                //echo "jest w tabl 1100"; // window 1152 x 864
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width4)) {
                     $this->responsive=$this->css_1024;
                ///echo "jest w tabl 1020"; // window 1024 x 768
                if(in_array($this->cookies_height, $range_height2))
                    {
                    $this->responsive=$this->css_768;
                    //echo "jest w tabl height 768"; //  iPad landscape 1024 x 768 & window 1024 x 768
                    }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height3))
                        {
                        $this->responsive=$this->css_600;
                        ///echo "jest w tabl heigh 600"; //  Kindle landscape 1024 x 600
                        }else{
                            $this->responsive=$this->css_w3c_re; // Standart W3C
                        }
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width5)) {
                  $this->responsive=$this->css_800;
               /// echo "jest w tabl 800"; //  window 800 x 600
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width6)) {
                  $this->responsive=$this->css_768;
                //echo "jest w tabl 768"; // iPad portrait 768 x 1024
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width8)) {
                  $this->responsive=$this->css_685;
                ///echo "jest w tabl 685"; // Android (Samsung Galaxy) landscape 685 by 380 
                if(in_array($this->cookies_height, $range_height2))
                    {
                    $this->responsive=$this->css_380;
                    ///echo "jest w tabl height 380"; //  // Android (Samsung Galaxy) landscape 685 by 380 
                    }else{
                        $this->responsive=$this->css_w3c_re; // Standart W3C 
                    }
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width7)) {
                  $this->responsive=$this->css_600;
                ///echo "jest w tabl 600"; // Kindle portrait 600 x 1024
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width9)) {
                  $this->responsive=$this->css_568;
                //echo "jest w tabl 568";  //iPhone 5 landscape 568 x 320
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width10)) {
                  $this->responsive=$this->css_480;
               // echo "jest w tabl 480";  // iPhone 3+4 landscape 480 x 320
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width13)) {
                  $this->responsive=$this->css_380;
               // echo "jest w tabl 380";  //  Android (Samsung Galaxy) portrait 380 by 685 
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width13)) {
                  $this->responsive=$this->css_320;
                //echo "jest w tabl 320";  //  iPhone 5 portrait 320 x 568
                if(in_array($this->cookies_height, $range_height7))
                    {
                    $this->responsive=$this->css_568;
                    ///echo "jest w tabl height 568"; // iPhone 5 portrait 320 x 568
                    }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height8))
                        {
                        $this->responsive=$this->css_480;
                        //echo "jest w tabl heigh 480"; //  iPhone 3+4 portrait 320 x 480
                        }elseif(in_array($this->cookies_height, $range_height10))
                        {
                            $this->responsive=$this->css_240;
                       // echo "jest w tabl heigh 240"; //  Crappy Android landscape 320 x 240
                        }else{
                             $this->responsive=$this->css_w3c_re; // Standart W3C
                        }
              }elseif (in_array($this->cookies_width, $range_width12)) {
                  $this->responsive=$this->css_240;
                //echo "jest w tabl 240";  // Crappy Android portrait 240 x 320
              }else{
                  $this->responsive=$this->css_w3c_re; // Standart W3C
              }  
            return $this->responsive;
             }else{
                 /* W3C */  ///Zrobić css do obsługi bez javascript standardowy dla wszystkich
           return $this->responsive=$this->css_w3c_re; 
         }
     }
}
 

 

 

 

 

   link github - CssResponsive

  phpclasses -   Class CssResponsive

 

 

 

Komentarze  

 
0 #3 madison gardening 2014-09-17 12:01
Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow
you if that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look
forward to new updates.
Cytować
 
 
0 #2 Audrea 2014-06-26 22:50
If you are going for best contents like me, only pay a quick visit this website everyday
because it provides feature contents, thanks
Cytować
 
 
0 #1 Jasa SEO Murah 2014-04-16 15:12
It's hard to come by educated people in this particular topic, however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information