Polimorfizm w PHP na cztery sposoby

Ucząc się na testy programowania oop w PHP natrafiłem na ciekawy temat jakim jest polimorfizm. Z racji tego, że mało było tematów na ten temat w języku Polskim postanowiłem troszkę ułatwić naukę przyszłym programistom szukającym jakiś materiałów na temat polimorfizmu i nawet podzielić go na kategorie. Nie spotkałem się z takim podziałem, więc mam nadzieję, że dobrze zrobiłem dzieląc go na cztery kategorie. Uważam takie stworzenie kategorii za łatwiej zrozumiałe i przejrzyste do dalszej nauki.

1. Polimorfizm Interfejsowy

2. Polimorfizm Abstrakcyjny

3. Polimorfizm Traits

4. Polimorfizm Dziedziczony

Jeżeli uważacie inaczej, dajcie znać, a wezmę wasze uwagi pod uwagę.

Pierwszym przedstawionym prze zemnie polimorfizmem w PHP, jest tradycyjny opierający się na interfejsie polimorfizm interfejsowy. Implementujemy interfejs z naszymi metodami do każdej klasy gdzie mają być wykorzystane. Dokładnie widać to na przykładzie poniżej.

Przykład 1 Polimorfizm Interfejsowy:

tytul;
   }
  
  public function setTytul($tytul){  
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function getAutor(){  
  return $this->autor;
   }
  
  public function setAutor($autor){  
   $this->autor = $autor;
   }
}

class Komiks implements Ksiegarnia{
  
  public function getTytul(){ 
  return $this->tytul;
   }
  
  public function setTytul($tytul){ 
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function getAutor(){  
  return $this->autor;
   }
       public function setAutor($autor){  
   $this->autor = $autor;
   }

$tytulBook = "Manager Wydobycia";
 $cenaBook = "100 zł";
 $autorBook = "Adam Berger";

####### Book ########
 
 $book1 = new Book();

 $book1->setTytul($tytulBook);
 // Tytul
 echo $book1->getTytul()."
";
 
 $book1->setAutor($autorBook);
 // Autor
 echo $book1->getAutor()."
";

 $book1->setCena($cenaBook);
  // Cena 
 echo $book1->getCena()."
";

####### Komiks ########
$tytulKomiks = "Komiks Manager Wydobycia";
 $autorKomiks = "Adam Berger Komiks";
 $cenaKomiks = "10 zł";
 $komiks1 = new Komiks();
 $komiks1->setTytul($tytulKomiks);
 // Tytul
 echo $komiks1->getTytul()."
";
 
 $komiks1->setAutor($autorKomiks);
 // Autor
 echo $komiks1->getAutor()."
";
 $komiks1->setCena($cenaKomiks);
  // Cena 
 echo $komiks1->getCena()."
";
?>

Drugi przykład polimorfizmu przedstawia polimorfizm abstrakcyjny, dziedziczenie po klasie abstrakcyjnej i praktycznie niczym się nie różni od pierwszego przykładu z tym, że do klasy abstrakcyjnej możemy dodać jeszcze kolejne cechy potrzebne w dalszej pracy z programem. Możemy na przykład wykorzystać opisany polimorfizm klasy abstrakcyjnej w czwartym przykładzie, dodając go do klasy abstrakcyjnej.

Przykład 2 Polimorfizm Abstrakcyjny:

tytul;
  }
  
  public abstract function setAutor($autor);
  public function getAutor(){
  
  return $this->autor;
  }
  
  public abstract function setCena($cena);
  public function getCena(){
  
  return $this->cena;
  }
 }
 
 class Book extends Ksiegarnia{
 
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
  public function setCena($cena){
   
   $this->cena = $cena;
   } 
 }
 
 class Komiks extends Ksiegarnia{
 
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
  public function setCena($cena){
   
   $this->cena = $cena;
   } 
 }


 ####### Book ########
 
 $tytulBook = "Book Manager Wydobycia";
 $autorBook = "Adam Ber Book";
 $cenaBook = "10 zł";
 
  $book1 = new Book();
 
  $book1->setTytul($tytulBook);
 // Tytul
 echo $book1->getTytul()."
";
 
  $book1->setAutor($autorBook);
 // Autor
 echo $book1->getAutor()."
";
 
 $book1->setCena($cenaBook);
  // Cena 
 echo $book1->getCena()."

";
 
 ####### Komiks ########
 
 $tytulKomiks = "Komiks Manager Wydobycia";
 $autorKomiks = "Adam Ber Komiks";
 $cenaKomiks = "5 zł";
 
  $komiks1 = new Komiks();
 
  $komiks1->setTytul($tytulKomiks);
 // Tytul
 echo $komiks1->getTytul()."
";
 
 $komiks1->setAutor($autorKomiks);
 // Autor
 echo $komiks1->getAutor()."
";
 
 $komiks1->setCena($cenaKomiks);
  // Cena 
 echo $komiks1->getCena()."

";
?>

Kolejnym przykładem poliformizmu w PHP, jest przykład polegający na wykorzystaniu polimorfizm traits. Zauważmy , jak podczas tak wykonanemu programowi zmniejsza się ilość kodu potrzebnego do przedstawienie praktycznie tego samego co w poprzednim przykładzie.

Przykład 3 Polimorfizm Traits:

tytul; 
   }
  
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;  
   }
 // Autor 
 public function getAutor(){
    
  return $this->autor;
   }
  
  public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
  // Kategoria 
  public function getKategoria(){
    
  return $this->kategoria;
   }
  
  public function setKategoria($kategoria){
    
   $this->kategoria = $kategoria;
   }
  
 // Cena 
 public function getCena(){
   
   return $this->cena;
  }
  public function setCena($cena){
   
   $this->cena = $cena;
  }
  // Gdzie znajduje się w Księgarni
  public function getPolka(){
  
  return $this->polka;
   } 
 
 public function setPolka($polka){
  
   $this->polka = $polka; 
 } 
 }
 
 trait Ksiegarnia_nr_Isbn {
 
  public $isbn;
  
  public function getISBN(){
    
  return $this->isbn;
  }
  
 public function setISBN($isbn){
    $this->isbn = $isbn;
  } 
 }
 
 trait Ksiegarnia_Wiek_Gracza{
 
 public $wiekGraczy;
  
 public function getWiekGraczy(){
    
  return $this->wiekGraczy;
  }
  
 public function setWiekGraczy($wiek){
    $this->wiekGraczy = $wiek;
  }
 }
 
 class Book{
  use Ksiegarnia, Ksiegarnia_nr_Isbn; 
 
 }
 
 class Komiks{
   use Ksiegarnia, Ksiegarnia_nr_Isbn;
  
  public $figurka;
  
  public function getKomiksZFigurka(){
    
  return $this->figurka;
  
  }
  
 public function setKomiksZFigurka($figurka){
    $this->figurka = $figurka;
  }
  }
 
 class GryPC{
  use Ksiegarnia, Ksiegarnia_Wiek_Gracza;
 
 }
 
 class GryLinux{
  use Ksiegarnia, Ksiegarnia_Wiek_Gracza; 
 
 
 }

####### Book ########
 $tytulBook = "Book Manager Wydobycia";
 $autorBook = "Adam Ber Book";
 $cenaBook = "10 zł";
 $isbnBook = "ISBN: 34523211345546456456456";
 $kategoriaBook = "Informatyka";
 $polkaBook = "Półka nr 14 ";
 $book1 = new Book();
 
 $book1->setTytul($tytulBook);
 // Tytul
 echo $book1->getTytul()."
";
 
 $book1->setAutor($autorBook);
 // Autor
 echo $book1->getAutor()."
";
 
 $book1->setCena($cenaBook);
  // Cena 
 echo $book1->getCena()."
";
 
  $book1->setISBN($isbnBook);
   // nr ISBN
 echo $book1->getISBN()."
";
$book1->setKategoria($kategoriaBook);
 // kategoria
 echo $book1->getKategoria()."
";
 $book1->setPolka($polkaBook);
 // która półka
 echo $book1->getPolka()."
";
 ####### Komiks ########
 
 $tytulKomiks = "Komiks Manager Wydobycia";
 $autorKomiks = "Adam Ber Komiks";
 $cenaKomiks = "5 zł";
 $isbnKomiks = "ISBN: 99995345546456456456";
 $kategoriaKomiks = "Kajko i Ko";
 $polkaKomiks = "Półka nr 15 ";
 $figurka   = "Prezent do komiksu";
 
 $komiks1 = new Komiks();
 
 $komiks1->setTytul($tytulKomiks);
 // Tytul
 echo $komiks1->getTytul()."
";
 
 $komiks1->setAutor($autorKomiks);
 // Autor
 echo $komiks1->getAutor()."
";
 
 $komiks1->setCena($cenaKomiks);
  // Cena 
 echo $komiks1->getCena()."
";
 
  $komiks1->setISBN($isbnKomiks);
   // nr ISBN
 echo $komiks1->getISBN()."
";
 $komiks1->setKategoria($kategoriaKomiks);
 // kategoria
 echo $komiks1->getKategoria()."
";
 $komiks1->setKomiksZFigurka($figurka);
   // Prezent do komiksu 
 echo $komiks1->getKomiksZFigurka()."
";;
 
 $komiks1->setPolka($polkaKomiks);
 // która półka
 echo $komiks1->getPolka()."
";
##### Gry PC ########
 $tytulPC = "Gra PC Manager Wydobycia";
 $autorPC = "Adam Ber Gra PC";
 $cenaPC = "1 zł";
 $wiekGraczyPC = "Od 14 Lat";
 
 
$gryPc = new GryPC();
$gryPc->setTytul($tytulPC);
 // Tytul
 echo $gryPc->getTytul()."
";
 
 $gryPc->setAutor($autorPC);
 // Autor
 echo $gryPc->getAutor()."
";
 
 $gryPc->setCena($cenaPC);
  // Cena 
 echo $gryPc->getCena()."
";
$gryPc->setWiekGraczy($wiekGraczyPC);
  // Wiek Graczy 
 echo $gryPc->getWiekGraczy()."
";
?>

Kolejny przykład czwarty z kolei polega na dziedziczeniu klasy i przesłanianie metody odziedziczonej. Jest to polimorfizm dziedziczony i przesłaniany w klasie docelowej. Także zmniejszamy tym samym ilość kodu potrzebnego do uruchomienia programu przedstawionym w pierwszym przykładzie. Część metod pozostaje w pierwszej klasie, które podczas użycia są przesłaniane danymi z klasy docelowej.

Przykład 4 Polimorfizm Dziedziczony:

tytul;
   }
  
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;
   }
 // Autor 
 public function getAutor(){
    
  return $this->autor;
   }
  
  public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
 }
 
 class Book extends Ksiegarnia{
 
  public function setTytul($tytul){
    
   $this->tytul = $tytul;
   }
  
 public function setAutor($autor){
    
   $this->autor = $autor;
   }
 }

 ####### Book ########
 
 $tytulBook = "Book Manager Wydobycia";
 $autorBook = "Adam Ber Book";
 
  $book1 = new Book();
 
 $book1->setTytul($tytulBook);
 // Tytul
 echo $book1->getTytul()."
";
 
 $book1->setAutor($autorBook);
 // Autor
 echo $book1->getAutor()."
";
?>

Oczywiście każda klasa powinna mieć swoje indywidualne cechy, tylko dla niej samej ponieważ inaczej nie było by sensu robić osobnych klas jak book, czy komiks. Można wtedy zrobić jedną klasę i dane tam zawarte zwracać dla book i komiks bez wykonywania osobnych klas. Dzieje się tak dla tego , że w klasie nic się nie zmienia oprócz samej nazwy klasy. Metody i zmienne pozostają takie same no chyba, że zależy nam na takich właśnie nazwach klas i ich wywoływania w takiej postaci.

Polimorfizm w PHP na cztery sposoby-GITHUB

Class PHP CompareFile

Chciałem wam zaprezentować nową klasę, którą stworzyłem do porównywania plików z danego folderu z plikiem tekstowym, w którym podajemy pliki do usunięcia lub do pozostawienia. __construct( $file1, $file2, $numeric ); Wszystko do ustawienia w parametrze wejściowym do klasy. Klasa bardzo prosta a jak nie kiedy potrzebna może wam się przyda na coś

Link do download na github Github class php CompareFile

Plik CompareFile.php * Porównuje pliki z wybranego folderu z plikiem tekstowym, zawierającym podaną ścieżkę do pliku.
 * Pliki nie znajdujące się na liście usuwa z podanego folderu. 
 * 0 usuń pliki wskazane w pliku tekstowym
 * 1 zachowaj pliki wskazane w pliku tekstowym
 *******************************************************************************************
 * Compares files from the selected folder with a text file containing the specified path to the file.
 * Files that are not in the list are removed from the specified folder.
 * 0 delete the files indicated in the text file
 * 1 keep the files indicated in the text file
 */
  public $file1;
  public $file2;
  private $numeric;
  public $error = array();
  private $Tab = array();
  private $Tab1 = array();
   /**
   * _construct( $file1, $file2, $numeric )
   * string $file1 lokalizacja pliku tekstowego
   * string $file2 lokalizacja plików
   * int $numeric wybór zadania
   * return null
   * 0 usuń pliki wskazane w pliku tekstowym
   * 1 zachowaj pliki wskazane w pliku tekstowym
   */
   public function __construct( $file1, $file2, $numeric ){
       $this->file1 = $file1;
       $this->file2 = $file2;
    
   if(is_numeric($numeric)){
     
  $this->numeric = $numeric; 
     
   }else{
    
  $this->error[] = " Podaj prawidłowy parametr Numerik "; 
   
   }  
     }
  /**
  * string $file1
  * sprawdzenie czy plik znajduje się w podanej ścieżce 
  * return boolea
  */
   private function check_dir($file){
   
  //if(file_exists($file1) && is_dir($file1)){
    if(file_exists($file)){
    
     return true;
   
     }else{
   $this->error[] = " Błędna lokalizacja pliku lub folderu ";
     // throw new Exception(" Błędna lokalizacja pliku lub folderu ");
     return false;
     }
    }
    /**
     * plik tekstowy
     * obiekt string $this->file1
     * obiekt array() $this->error
     * obiekt array() $this->Tab
     */
    public function load_text_file(){
      if($this->check_dir($this->file1)){  
        if(is_array(file($this->file1))){
     // czyścimy trim ze śmieci
     $this->Tab = explode(",",implode(',', array_map('trim', file($this->file1))));
         }else{
          $this->error[] =" Tablica jest pusta ";
          }
       }else{
 
        //throw new Exception("Błędna lokalizacja pliku tekstowego");
         $this->error[] =" Błędna lokalizacja pliku tekstowego ";
       }
    }
   /**
   * obiekt string $this->file1
   * obiekt array() $this->error
   * obiekt array() $this->Tab1
   */
   public function load_dir(){
      if($this->check_dir($this->file2)){
        // $dir = dirname(__FILE__) .'/pliki';
    $this->Tab1 = array_diff(scandir($this->file2), array('..', '.'));
        // $this->Tab1 = scandir($this->file2);
       }else{
        //throw new Exception("Błędna lokalizacja pliku tekstowego");
       $this->error[] =" Błędna lokalizacja pliku tekstowego ";
      }
    }
  /**
  *
  * obiekt array() $this->Tab1
  * obiekt array() $this->Tab
  * obiekt $this->file2
  * obiekt $this->numeric
  * array() $zle_usun
  * array() $dobre
  */
    public function compare_file(){
    if(is_array($this->Tab1)){
  //print_r($this->Tab1);
   //Var_dump($this->Tab);
  // Var_dump($this->Tab1);
  
     foreach($this->Tab1 as $spr){
   
  if(in_array( $spr, $this->Tab )){
         // echo $spr;
          $dobre[] = $spr;
  // numeric 0 
  if($this->numeric == 0){
  // $wyn = array_merge($this->Tab[0], $this->Tab1);    
             // $wyn1 = array_unique( $wyn );
   if($this->check_dir($this->file2)){
           unlink($this->file2."/".$spr);
       }
      }
        }else{
    // numeric 1 
  if($this->numeric == 1){
          $zle_usun[] = $spr;
  // Usuwamy pliki zbędne
     //array_map( "unlink", glob(dirname(__FILE__) .'/pliki/*'.$plik.'.clu') );
   if($this->check_dir($this->file2)){
           unlink($this->file2."/".$spr);
       }
     }
        }
     
    
   }
       } else {
      $this->error[] =" Tablica jest pusta ";
     }
     
     if(!empty($dobre) || !empty($zle_usun)){
   
     $this->error[] ="Usunięto Wszystko OK "; 
   }else{
  // throw new Exception("Tablica jest pusta");
   $this->error[] =" Usunięto ";
    }   
    }
   /**
   * obiekt string $this->error
   * return obiekt string $this->error
   */
   public function Error(){
     if(!empty($this->error)){
    
    return $this->error;      
      }
  }
}
?>

Plik index.php


load_text_file();
 $pliki->load_dir();
 $pliki->compare_file();
 
 // Wypisujemy błędy
  echo $pliki->Error()[0];
?>

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information